Privacybeleid

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van dynam-IT, gevestigd te Pinnemanstraat 28, 9160 Lokeren (hierna: “wij”, “ons” of “onze”). Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verwerken van gebruikers van onze website, te bereiken via https://webdesign-lokeren.be (hierna: “Website”).

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer en IP-adres.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

  • Uw bestelling te verwerken en leveren
  • Uw vragen te beantwoorden en klachten te behandelen
  • U te informeren over onze producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We nemen passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder het gebruik van beveiligde verbindingen en versleuteling.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor het verwerken van uw bestelling of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of is toegestaan door de wet.

Uw rechten

U heeft het recht om:

  • Uw persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen
  • Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: [email protected]).

Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan steeds eenzijdig zonder verwittiging vooraf gewijzigd of aangevuld worden. Deze online versie is steeds de meest recente versie.

Laatst bijgewerkt: 10 mei 2023